Zásady ochrany osobných údajov

AimerLab, ktorý sa tu označuje ako „my, „nás“ alebo „náš“ prevádzkujeme webovú stránku AimerLab.

Táto stránka popisuje naše zásady týkajúce sa zhromažďovania, používania a zverejňovania akýchkoľvek osobných údajov, ktoré nám môžete poskytnúť pri používaní našej webovej stránky.

Akékoľvek osobné údaje, ktoré poskytnete, nebudú použité ani zdieľané s nikým iným spôsobom okrem prípadov popísaných v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Vaše osobné údaje sa používajú na poskytovanie a zlepšovanie služieb, ktoré poskytujeme. Používaním našej služby súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií v súlade s tu uvedenými zásadami. Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky výrazy použité v týchto zásadách ochrany osobných údajov sa používajú rovnakým spôsobom ako v našich podmienkach, ktoré nájdete na https://www.aimerlab.com.

Cookies

Cookies sú súbory s malým množstvom údajov, ktoré môžu obsahovať jedinečný identifikátor. Súbory cookie odosiela webová stránka, ktorú navštívite vo svojom prehliadači, a ukladajú sa na váš pevný disk.

Na zhromažďovanie informácií používame naše cookies. Môžete však nastaviť svoj prehliadač tak, aby odmietal akékoľvek súbory cookie z našej webovej stránky alebo aby vás upozornil, keď sa súbor cookie odošle. Ak však odmietnete prijať naše súbory cookie, možno nebudete mať prístup k niektorým aspektom našej služby.

Poskytovatelia služieb

Z času na čas môžeme zadávať naše služby spoločnostiam alebo jednotlivcom tretích strán, ktorí môžu poskytovať službu v našom mene, vykonávať niektoré služby súvisiace so službou alebo poskytovať pomoc pri analýze spôsobu používania služby.

Tieto tretie strany preto môžu mať prístup k vašim osobným údajom, ktoré môžu použiť na vykonávanie úloh súvisiacich so službou v našom mene. Sú však povinní nepoužívať vaše osobné údaje na žiadny iný účel.

Bezpečnosť

Nerobíme skenovanie zraniteľností a/alebo skenovanie podľa štandardov PCI. Nerobíme skenovanie malvéru. Akékoľvek osobné údaje, ktoré máme, sú uchovávané v zabezpečených sieťach a môžu k nim pristupovať iba obmedzené osoby, ktoré majú špeciálny prístup k týmto sieťam a zaviazali sa, že budú tieto informácie uchovávať v tajnosti.

Všetky citlivé informácie, ktoré poskytnete, ako sú informácie o kreditnej karte, sú šifrované pomocou technológie Secure Socket Layer (SSL). Investovali sme do mnohých bezpečnostných opatrení na ochranu vašich údajov, keď zadávate objednávku, odosielate alebo pristupujete k vašim informáciám, aby sme zachovali bezpečnosť vašich osobných údajov.

Všetky transakcie na našej webovej stránke sa vykonávajú prostredníctvom poskytovateľa brány a nikdy sa neukladajú ani nespracúvajú na našich serveroch.

Odkazy tretích strán

Niekedy a podľa nášho uváženia môžeme ponúknuť služby a produkty tretích strán. Títo poskytovatelia tretích strán majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov, ktoré pre nás nie sú záväzné.

Preto nepreberáme žiadnu zodpovednosť za aktivity a obsah týchto stránok tretích strán. Napriek tomu sa snažíme chrániť našu vlastnú integritu, a preto vítame vašu spätnú väzbu týkajúcu sa týchto stránok.

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov podlieha z času na čas aktualizácii. Všetkých našich používateľov však upozorníme na akékoľvek zmeny uverejnením nového vyhlásenia o zásadách ochrany osobných údajov na tejto stránke.

Odporúčame často kontrolovať Zásady ochrany osobných údajov kvôli prípadným zmenám. Všetky zmeny vykonané a zverejnené na tejto stránke sa prejavia okamžite.